Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 7 Απρίλιος 2024.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Blagovesta Pesheva
Εθνικής Αντιστάσεως 32, Κουφάλια, Θεσσαλονίκης
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@estahome.gr
Αριθμός τηλεφώνου: 2391054474
ΑΔΑ: ΦΠΑ: 155328651

1. Γενικά

Είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.